ÖRSÇELİK BALKAN

Örsçelik Balkan, Robert Koleji “İş İdaresi ve İktisat Yüksek Okulu” mezunudur. Aynı okulda “Sanayi Yönetimi” konusunda yüksek lisans eğitimi almıştır. Uluslararası düzeyde elektrik enerjisi dağıtım sistem ve ürünleri üreticisi EAE Elektrik A.Ş.’nin kıdemli yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır.

Uluslararası Rotary'nin Yönetim Kurulu’nda görev alan ilk Türk Rotaryeni olan Örsçelik Balkan, 1987-1988 döneminde Uluslararası Rotary 243. Bölge Guvernörlüğü, 2006-2008 döneminde Uluslararası Rotary Direktörlüğü ve 2015-2019 döneminde Uluslararası Rotary Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği yapmıştır.

Yakın zamanda ebediyete uğurladığımız değerli büyüğümüzü saygı ve rahmetle anmakta ve kendisinin profesyonel hayatı boyunca bilim ve inovasyonu destekleyen ruhunu yaşatmak amacıyla bu yarışmayı düzenlemekteyiz.

YARIŞMA HAKKINDA

Yarışmanın amacı ve
çıkış noktası nedir?

 

Uluslararası Rotary'nin 6 odak noktası arasında yer alan "Temel Eğitim ve Okuryazarlık" ve "Hastalıklardan Korunma ve Tedavi Yöntemleri" ana başlıklarından esinlenerek "Eğitim" ve "Sağlık" olarak belirlenen tema kapsamında yapay zeka kullanılarak hazırlanan projelerin desteklenmesi ve bu konuda bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir.

 • Sağlık ve eğitim alanlarında kurulacak ekosistem ile ulusal ve uluslararası girişim ekosistemine önemli bir katkı sağlaması,

 • Genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için uygun ortam hazırlanması ve bu fikirlerin yatırım derinliğinin artırılması,

 • Girişimlerin geliştirecekleri yerli teknolojiler vasıtası ile uluslararası pazardaki rekabet gücünü arttırarak Türkiye ekonomisine katkı sağlaması,

 • Girişim hızlandırma yaklaşımı ile girişimcileri bir sonraki aşamaya taşıması,

 • Sağlık ve eğitim sektöründe inovasyon yetkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.


Yarışma Detayları


Yarışma Eğitim ve Sağlık temalarında yapay zeka uygulamaları üzerine olup değerlendirme ayrı ayrı yapılacaktır.


Ne Değildir?
 • Fikir yarışması değildir. Önerilerin fikir aşamasını geçmiş, olgunlaşmış olması gerekir.
 • Satınalma için açılmış bir yarışma değildir. Girişimciler arasında yenilikçi projeler geliştirilmesi için dikkat çekmek, bu konuda çalışan girişimcileri ve girişim kültürünü desteklemek amacıyla tasarlanmış bir yarışmadır.
Nasıl Öneriler Sunulabilir?
 • Sağlık veya Eğitim ile ilgili bir soruna odaklanan,
 • Yapay zeka kullanılarak yenilikçi ve teknoloji tabanlı çözümler getiren,
 • Yarışma kapsamında en az demo veya prototip sunabilecek, başvurular kabul edilecektir.
Katılım Şartları Nelerdir?

Gerçek Kişilerin Katılım Koşulları:
Yarışmaya yapay zekâ konusu ile ilgilenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti’nde oturma ve/veya çalışma izni olan yabancı ülke vatandaşları katılabilmektedir. Katılım koşulları arasında yaş, meslek, eğitim vs. gibi herhangi başka bir sınırlama söz konusu değildir.

Tüzel Kişilerin Katılım Koşulları:
Yarışmaya yapay zekâ konusu ile ilgilenen Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşik olan şirketler katılabilmektedir. Tüzel kişilerin yarışmaya sunacakları projenin daha önce hiçbir şekilde kullanılmamış ve proje ile ticari veya maddi bir kazanım sağlanmamış olması gerekmektedir.

Grup ve Kişisel Katılım Koşulları:
Adaylar yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi oluşturacakları bir grup ile de katılabilirler.

Yarışma Takvimi
 • Başvuruların Kabul Edilmesi: 15.05.2020 saat 17:00’a kadar
 • Ön Değerlendirme: 18.05.2020
 • Yarı Final Sonuçlarının Açıklanması: 22.05.2020
 • Finale Kalanlar İçin Girişimcilik Eğitimi ve Mentörlük Desteği: 22.05 - 15.06.2020
 • Final Sunumları ve Ödül Töreni: 14 gün öncesinde duyurulacaktır.
Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama

Ön Değerlendirme Kriterleri:
Ön değerlendirme, aşağıdaki kriterler dikkate alınarak yapılacaktır:

 • Katılım Şartlarının Sağlanması
 • Sunulan Projenin Amaca Uygun Olması
 • Sunulan Projenin Net ve Eksiksiz Olarak Açıklanmış Olması

Yarı Final Değerlendirme Kriterleri:
Yarı final değerlendirmesi, aşağıdaki kriterler dikkate alınarak yanlarında belirtilen ağırlıklar doğrultusunda yapılacaktır.

 • Çözümün Teknolojik Altyapısı ve Uygulama Yöntemi (%30)
 • Çözümün Sağlayacağı Toplumsal Katkı (%20)
 • Çözümün Sağlayacağı Ticari Katkı (%15)
 • Çözümün Yenilikçi Tarafları (%20)
 • Katılımcının Yetkinliği ve Yeterliliği (%15)

Final Değerlendirme Kriterleri:
Final değerlendirmesi, yukarıda listelenmiş olan bütün kriterler dikkate alınarak, finale kalan katılımcıların yapacakları proje sunumları neticesinde, kendilerine verilmiş olan eğitim ve mentörlük desteklerinden ne kadar faydalandıkları dikkate alınarak yapılacaktır.

Jüri ve Oylama Sistemi

Jüri Üyeleri:
Jüri üyeleri devam eden süreçte internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında açıklanacaktır.

Oylama Sistemi:
Yarı final sonuçları, değerlendirme kriterlerine göre jüri üyeleri arasında yapılacak olan açık oylama ile belirlenecektir. Final sonuçları yüz yüze gerçekleştirilecek sunum ve soru-cevap kısmından sonra, değerlendirme kriterlerine göre jüri üyeleri arasında yapılacak açık oylama ile belirlenecek ve duyurulacaktır.

Girişimcilik Eğitimi ve Mentör Desteği İmkânları

Final değerlendirmesine kadar olan süreçte yarışmacılara projelerini ve kendilerini geliştirmeleri için çeşitli başlıklarda eğitimler ve mentörlük desteği ücretsiz olarak verilecektir. Eğitim başlıkları ve programı projelerin kapsamları netleştikten sonra duyurulacaktır.

Ödüller
 • Sağlık Temalı Yapay Zeka Projesi:
  • Birinci : 25.000 TL
  • İkinci : 15.000 TL
  • Üçüncü : 10.000 TL
 • Eğitim Temalı Yapay Zeka Projesi:
  • Birinci : 25.000 TL
  • İkinci : 15.000 TL
  • Üçüncü : 10.000 TL
Sıkça Sorulan Sorular
 • Aynı kişi her iki dala ya da aynı dala bir den fazla proje ile başvurabilir mi ?
  • Aynı kişi bir temada birden fazla proje ile yarışmaya katılamaz. Aynı kişi her iki temada birer proje olmak şartıyla birbirinden farklı iki proje ile yarışmaya katılabilir.
 • Fikirlerin sunulması nasıl olacak , demonun yanında bir sunum , bir poster vb bir şey gerekecek mi ?
  • Sunum sırasında kullanılacak olan şablon kendilerine tarafımızdan iletilecektir. Destekleyici görselleri kullanıp kullanmamak katılımcının inisiyatifindedir.
 • Demoyu çalıştırmak için altyapı sunulacak mı ?
  • Bilgisayar vb. altyapının sağlanması katılımcı sorumluluğundadır. Ancak sunum yapacakları alandaki elektrik, ses ve görüntü sistemleri tarafımızca sağlanacaktır.
 • Fikri mülkiyet ile ilgili bilgilendirne yapabilir misiniz ?
  • Önerilerin fikri mülkiyet hakları öneri sahibine aittir.
  • Önerinin fikri mülkiyet hakları tamamen girişimciye ait olmakla birlikte yarışma süresince fikri mülkiyete giren hiçbir bilgiyi paylaşmanız beklenmemektedir. Başvuru sırasında sadece çözümünüzün hangi problemi çözdüğünü, çözümün üst seviye özetini ve ne fayda sağlayacağını belirtmeniz yeterlidir.
  • Ön değerlendirmeyi geçen önerilerin; yine fikri mülkiyeti ilgilendiren bilgileri paylaşmadan demo veya prototip sunmaları beklenmektedir.
  • Yarışmacılar, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili olarak Ataköy Rotary Kulübü’nden herhangi bir hak talep etmeyeceklerini beyan ve taahhüt eder.
  • Öneri sahibi sunmuş olduğu önerinin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu ile ilgili mevzuata aykırılığı ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Başvuru için kalan süre;


00

gün


00

saat


00

dakika


00

saniyeJÜRİLER

Yarışma Jürileri

Prof. Dr. Ata Akın


Dr. Ata Akın, lisans diplomasını İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 1993’te, yüksek lisans diplomasını aynı üniversitenin Biyomedikal Programı’ndan 1995’te aldı. Doktora derecesini Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nden 1998’de aldı.

Mezuniyetinin ardından Drexel Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi’nde çalıştı ve son olarak da Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Tıp Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak Acıbadem Üniversitesi’nde çalışmaktadır.

Araştırmaları işlevsel beyin görüntüleme ve tıbbi cihaz tasarımı üzerinedir. 2017’de Biyotasarım Merkezini kurup yürütücülüğünü yapmaktadır.

Eray Alpan


Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 2003’ te mezun olduktan sonra 12 yıl Bankacılık sektöründe Süreç Yönetimi, Analitik CRM, Veri Madenciliği ve Fiyatlama konularında çalıştı. 2015’ te Pinnera Danışmanlık şirketinde Kurucu Ortak, Senior Data Scientist ortak olarak çalışmaya başladı. Şu an yine kurucu ortağı olduğu Lumnion Danışmanlık şirketinde Kurucu Ortak, Chief Technology Officer olarak çalışmaktadır.

Dr. Güvenç Koçkaya


Dr. Güvenç Koçkaya, tıp doktoru, sağlık ekonomisti ve girişimcidir.

İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesi‘nden Farmakoekonomi ve Farmakoepidemiyoloji yüksek lisansı programında, İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi’nden Tıbbi Farmakoloji doktora programında eğitimlerini tamamlamıştır.

Yurtiçi eğitimlerinin dışında ABD’de bulunan Temple Üniversitesi, İlaç Sağlık Hizmetleri Araştırmaları Bölümü’nde asistanlık yapmış ve Fransa’da bulunan Lyon-1 Üniversitesi’nde Avrupa Pazar Erişim Diploma Programını bitirmiştir.

Beykent Üniversitesi’nde ve TED Üniversitesi’nde öğretim görevliliği yapmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi’nde Farmakoekonomi dersleri vermekte, ABD’de bulunan Nova Southeastern Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi için sağlık ekonomisi araştırmaları yapmaktadır.

Halen pazar erişim, sağlık ekonomisi, iş geliştirme ve medikal pazarlama alanında kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu ECONiX Araştırma ile Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için kamu ve özel sektöre danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ozan Demir


1982 doğumlu olan Ozan Demir, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında eğitimini tamamladı. 2017 yılında kurduğu yapay zekâ şirketi ile teknoloji alanına adım attı. Eğitim ile kent teknolojilerinde yapay zekâ yazılımları ve geliştirmeleri yapan Door Teknoloji kısa sürede önemli şirketler arasında yerini aldı. Ozan Demir bugüne kadar onlarca sunum, seminer ve zirvede yapay zeka alanında konuşma yaptı.

Ayrıca Ulusal Yapay Zekâ Strateji ön raporunu hazırlayarak ülkemizde önemli bir eksikliğin tamamlanmasına yardımcı oldu.

Suat Baysan


Suat Baysan 1977’de University of Manchester’dan Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. International Institute for Management Development (IMD, İsviçre) ve Management Centre Europe (MCE, Belçika) kurumlarından üst düzey yönetim bilimleri sertifikaları aldı.

İş hayatı boyunca sırasıyla Netaş, Cisco Systems, Teknoloji Holding ve Anel Grup gibi kendi alanlarında öncü şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı ve bu şirketlerin teknoloji faaliyetlerinin ilerletilmesine büyük katkılar sağladı.

2011 yılında Acmena Teknoloji Yönetim ve Yatırım şirketinin kurucu ortağı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Samsung Türkiye’nin kurumsal projelerinin yürütülmesinde çalışmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi, İleri Teknoloji Araştırmaları Vakfı’nın (ITU-ETA) kurucuları arasında yer aldı ve Türkiye’de ilk Tüm Devre Tasarımını gerçekleştirildi. Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı’nın (TBMV) yönetim kurulunda bulunda. Türkiye’nin ilk Bilim Müzesinin kurulmasına katkı sağladı. Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) başkanlığını dört yıl süreyle yürüttü. Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Türkiye Bilişimci Sanayiciler Derneği’nde (TÜBİSAD) uzun süre Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeliği yaptı.

Şu anda halen Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) yönetim kurulunda bulunan Suat Baysan, CEO Kulübü’nün de bir üyesidir. İstanbul Fındıklı Rotary Kulübü üyesi olup, 2011-2012 Dönem Başkanlığı yapmıştır.

Şaban Dalaman


Şaban Dalaman 1989 ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olduktan sonra 1989-1997 arası THY'nda sistem mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra 2014 sonuna kadar bankacılık sektöründe yazılım mühendisi ve bölüm müdürü olarak görev yaptı.

2014 yılında görevinden ayrıldıktan sonra Data Science/Engineering alanında İstanbul Şehir Ünivesirtesi’nde master programını bitirdi. 2018 yılında Toronto Üniversitesi Creative Destructive Lab Quantum Machine Learning programına katıldı.2019 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde Python programlama ve Machine Learning for Finance dersi vermektedir.

Ayrıca İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme fakültesi Business Analytics master programında Predictive Analytics ve Big Data Platforms dersleri vermektedir.

Ayrıca finans sektöründe data science ve machine learning konusunda danışmanlık vermekte ve Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve uygulamaları konularında konuşmalar yapmaktadır.

Yusuf Hikmet Kaya


İ.T.Ü. Teknik Okulu, Elektrik Bölümü’nden mezun olmuştur. Kısa bir çalışma ve askerlik hizmetinden sonra 1973 yılında EAE şirketini kurarak iş hayatına girmiştir. Başlangıçta asansör montaj ve imalatı ile faaliyetlerine başlamış , daha sonra elektrik dağıtımı ile ilgili ekipmanların imalatına yönelmiş ve akabinde de asansör konusundaki faaliyetlerine son vermiştir.

Elektrik ve kontrolle ilgili 6 şirket ile faaliyet gösteren grubun, yurt dışı 5 ülkede kendi şirketi, yurt içinde 7, yurt dışında da 1 imalat tesisi bulunmaktadır.

Yusuf Hikmet Kaya, kurucu üyesi olduğu Ataköy Rotary Kulübü’nün 1985-1986 döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmış olup, görev yaptığı dönem içerisinde kulübün Uluslararası Rotary tarafından tanındığını tescil eden “charter” belgesi alınmıştır. Kendisi, Ataköy Rotary Kulübü’nün bütün toplantı, etkinlik ve projelerine düzenli olarak katılmakta ve destek vermektedir.

Proje Paydaşlarımız

Başvuru

Yarışmaya katılmak için öneri sistemine kaydolmanız gerekmektedir. Kaydolmak ve/veya öneri göndermek için aşağıdaki linkten sisteme ulaşabilirsiniz.

Sorularınız için info@yapayzekayarismasi.com e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.
Katılım şartnamesi için tıklayınız.
Bizi takip edin

facebook
instagram
HEMEN BAŞVUR!

Ataköy Rotary Kulübü Örsçelik Balkan Yapay Zeka Yarışması kapsamında 20.06.2020 tarihinde düzenlenmiş olan final sunumları jüri üyelerimiz tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde yarışmamızın “Sağlık” temasındaki kazanan projeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

BİRİNCİ PROJE

Proje Adı: NeuroAnalyzer
Proje Konusu: Yapay Zeka ile Epilepsi Hastalığının Teşhisi ve Hasta Takip Sistemi
Ekip Üyeleri: İzzet Başlı, Osman Kürşat Alpaydın, Abdülhamit Tatlı

İKİNCİ PROJE

Proje Adı: Ellerin Dili
Proje Konusu: Gerçek Zamanlı Türkçe İşaret Dili Tanıma Sistemi
Ekip Üyeleri: Cumhur Torun, Recep Gökırmak, Gürkan Özmen

ÜÇÜNCÜ PROJE

Proje Adı: Mitosis Detection
Proje Konusu: Tümör Tespiti
Ekip Üyeleri: Ömer Demir, Cihan Süvari

Ayrıca, Ataköy Rotary Kulübü Örsçelik Balkan Yapay Zeka Yarışması kapsamında mansiyon ödülüne layık görülen projeler de aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

MANSİYON ÖDÜLÜ ALAN PROJE

Proje Adı: Treat Breath
Proje Konusu: Nefesten Şeker Ölçüm
Ekip Üyeleri: Fahir Aruoba

MANSİYON ÖDÜLÜ ALAN PROJE

Proje Adı: ZekicanAI
Proje Konusu: Öğrenciler İçin Dijital Rehberlik Hizmeti
Ekip Üyeleri: Enes Tuzlu, İsmail Üst, Gizem Çümen, Ece Gökçe, Ozan Çolak, Abdülkerim Görgen, Emircan Koyunçal, Evla İrem Genç, Zekican Kayaoğlu

MANSİYON ÖDÜLÜ ALAN PROJE
Proje Adı: Holgoram Destekli Dersler
Proje Konusu: Hologram Destekli Dersler
Ekip Üyeleri: Elif Su Kutan, Talha Güngör, Betül Tezel, İbrahim Serdar Oklu, Özgür Eren Ebiri, Selen Su Sönmez

Yarışmamıza katılan bütün proje ekiplerine teşekkürlerimizi sunar, girişimcilik kariyerlerinde başarılarının devamını dileriz.